. Aangesloten bij | KPP | Persoonlijke financiele planning
KPP

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) – een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders – helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma’s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.

KPP

FPA Nederland

FPA Nederland is een beroepsorganisatie van financiële planners.

FPA Nederland organiseert Masterclasses op academisch niveau voor leden, niet leden en introducees en zijn wij geregistreerd bij Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (Cpion). FPA Nederland stelt zich tot doel om het kennisniveau van de leden op academisch niveau te blijven voeden en de laatste veranderingen op fiscaal, juridisch en bancair gebied te delen met haar leden.

KPP

Federatie Financieel Planners (FFP)

Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen.
 
Binnen de FFP onderscheiden we een Stichting Certificering FFP, die zich bezig houdt met de borging van de kwaliteit van financieel planners, door middel van een examen dat leidt tot erkenning en door een stelsel van permanente educatie (PE). Een en ander wordt gecontroleerd door een commissie van toezicht. Daarnaast is er de Vereniging FFP die de belangen van aangesloten FFP-ers behartigt en die optreedt als vertegenwoordiging van deze groep in de markt, richting de politiek en andere partijen. De belangrijkste speerpunten van de vereniging zijn de profilering van het vak financiële planning en die van de individuele FFP-ers.

KPP

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid)

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.
De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.
 
Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde brancheorganisaties (zie initiatiefnemers). Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

KPP

Hypothecairplanner

De NVHP bewaakt het kwaliteitslabel 'Erkend Hypothecair Planner, EHP'. Dit label wordt gevoerd door hypotheekadviseurs op Hbo-niveau die de opleiding EHP met goed gevolg hebben afgerond. Zij hebben aan de vereniging laten zien dat zij ervaren en deskundig zijn in het geven van adviezen op het gebied van hypothecaire planning. Zij houden deze kennis jaarlijks op peil d.m.v. PE-opleidingen.
 
Met een Hypothecair Planner wordt uw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter!
De Erkend Hypothecair Planner inventariseert uw persoonlijke situatie en uw toekomstplannen en -wensen. Ook maakt hij op basis daarvan een prognose van uw financiële situatie op langere termijn. Hij maakt hiervoor gebruik van professionele planningssoftware. Op basis van uw eigen woning of ander vastgoedbezit zoekt de Hypothecair Planner voor u de juiste balans tussen zekerheden en risico's. Het advies van de Hypothecair Planner gaat verder dan de hypotheek alleen. Bij de Erkend Hypothecair Planner staat u centraal.

KPP

Wat doet DSI?

Stichting DSI geeft op verzoek van de sector uitvoering aan strikte zelfregulering. Hier geven wij uitvoering aan middels personeelsscreening, certificering, tuchtrecht en een openbaar register. Wij screenen (nieuwe) medewerkers in de sector en certificeren personeel. We toetsen certificaathouders regelmatig op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Wie de aan het certificaat verbonden gedragsregels overtreedt, kan  door het DSI tuchtrecht aangeklaagd worden en bestraft met boetes. Tuchtrecht is breder dan strafrecht; DSI kan mensen aanspreken op hun gedrag. Gewone toezichthouders kunnen dit niet.

KPP

Register Belasting Adviseur

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.