. Persoonlijke Financiƫle Planning | KPP | Persoonlijke financiele planning

Persoonlijke Financiële planning

Al vanaf 1995 geven we inhoud aan financiële planning en geeft u ons het vertrouwen deze woorden waar te maken. Ook al gaat het om geld en de planning daarvan, het persoonlijke moet voorop blijven staan. Geld is alleen een hulpmiddel om uw persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken. Daarbij is het heel belangrijk dat u inzicht en overzicht hebt over uw financiële situatie nu en in de toekomst. Alleen dan kunt u de juiste keuzes maken en krijgt u goed uitzicht op de toekomst. Wij helpen u hier graag bij.

We doen dat door een financieel plan te maken waarin u precies kunt zien wat uw huidige financiële situatie is. We voegen daar uw wensen aan toe en natuurlijk de mogelijkheden die er zijn om uw wensen vorm te geven. 

Meestal komt u bij ons met een bepaalde vraag. Zo'n vraag kan het gevolg zijn van veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan ontslag, vervroegde uittreding, aankoop van een woning, studie van de kinderen, echtscheiding en overlijden. Dergelijke veranderingen hebben grote invloed op uw gehele financiële situatie, nu en in de toekomst. Onze doelstelling is om niet alleen uw eerste vraag te beantwoorden. Wij kijken samen met u ook naar de verdere gevolgen en zoeken naar oplossingen. Daarbij maken wij gebruik van alle beschikbare fiscale mogelijkheden. Op deze manier verzorgen wij een optimale financiële planning met een zo groot mogelijk rendement uit uw geld én tijd. Door ons totaaladvies leveren wij u kostenbesparing, plus het gemak van één aanspreekpunt voor al uw financiële vragen.

 

 

 

Ons beroep kun je vergelijken met dat van een kok. Het lijkt vaak zo simpel om een mooi gerecht te maken, maar een grote kennis van producten en kruiden is onontbeerlijk om een uitgebalanceerd gerecht op tafel te krijgen.

Hypotheek

KPP adviseert u de hypotheek die precies past bij uw wensen en mogelijkheden. Zonodig combineren we perse hypotheekvormen en rentevaste periodes om uw nieuwe of huidige woning daadwerkelijk op maat te financieren. Speciaal voor nieuwbouw kunnen we vaak nog gunstiger afspraken maken met banken.

KPP begeleidt voor u het hele traject van de hypotheekaanvraag. het completeren van de gegevens voor de bank tot het controleren van de stukken bij de notaris. Uw adviseur zal zelfs bij de het ondertekenen van stukken bij de notaris aanwezig zijn om uw laatste vragen te kunnen beantwoorden. Maar hier blijft het niet bij. KPP zal blijvende begeleiding bieden gedurende de hele looptijd van de hypotheek. Uitgangspunt hierbij is dat elke nieuwe adviesvraag op basis van de bestede tijd in rekening wordt gebracht.

 

Terug naar boven

Inkomen

Lijfrente

De lijfrente is een levensverzekering waarmee u zorgt voor extra inkomsten in de toekomst. Daardoor is de lijfrente bijzonder geschikt als aanvulling op uw pensioen of, wanneer u eerder wilt stoppen met werken, om de periode tot uw pensioen te overbruggen. Bovendien is de lijfrente veelal fiscaal aantrekkelijk. Niet iedere lijfrente is gelijk: vandaar dat ook hier een goed advies onontbeerlijk is.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het antwoordformulier!

Werkgeverspensioen

In ons land is er een drietrapsraket voor wat betreft de opbouw van de pensioenen.

  1. De AOW.
  2. Het Werkgeverspensioen wordt in de regel opgebouwd wanneer men een dienstbetrekking heeft. Voor veel werknemers is een werkgeverspensioen een aantrekkelijke vorm om vermogen voor later op te bouwen. In veel gevallen betaalt de werkgever immers een deel van de premie voor u én is er sprake van fiscaal voordeel. Voor meer informatie bent u bij KPP aan het juiste adres.
  3. Indien AOW en Werkgeverspensioen ontoereikend zijn, kan men daarnaast kiezen voor een Privépensioen. Ook hier zijn fiscale mogelijkheden. Een aantrekkelijke vorm om op inpiduele basis extra vermogen op te bouwen is bijvoorbeeld de lijfrente.        

Terug naar boven

Schadeverzekeringen

Onze ervaring is dat veel mensen denken dat ze goed zijn verzekerd tegen een lage premie. Wij komen bij de meeste mensen echter tot andere uitkomsten. De dekking laat nog wel eens te wensen over en de premie kan in de meeste gevallen wel lager.

Naast het feit dat wij in de meeste gevallen de schadeverzekeringen tegen betere voorwaarden kunnen regelen, kunt u er ook nog eens zeker van zijn dat u in geval van schade door ons wordt begeleid. Dat ontzorgt u op momenten dat u niet zit te wachten op gezeur.

Voor ons is het ook heel belangrijk om uw totaal adviseur te zijn. Onze diensten worden tegen een vast tarief of uurloon bij u in rekening gebracht. Dit geldt echter niet voor de schadeverzekeringen. Wij krijgen van de verzekeraars een percentage van de premie als provisie, zodat we u goed kunnen adviseren en begeleiden. Als u totaalrelatie bent, kunnen we ook korte vragen op andere vlakken beantwoorden zonder dat we u direct een rekening moeten sturen. Dat is de manier van werken die plezierig is voor u en voor ons. Onze dienstverlening wordt hierdoor efficiënter en wij kunnen hierdoor betere service verlenen.

Terug naar boven

Vermogen

Beleggen

Beleggen is net zo persoonsgebonden als vele andere belangrijke (financiële) beslissingen. Een goed beleggingsadvies is primair gebaseerd op een persoonlijke afweging van risico en rendement. U heeft misschien zelf al eens kunnen ervaren wat de gevolgen zijn van stijgende en dalende koersen. Maar wie rendement zegt, zegt ook risico. Een term waar veel particulieren de laatste tijd helaas snel aan voorbij zijn gegaan.

Een hoog rendement op lange termijn gaat gepaard met een hoog risico (d.w.z. sterke waardeschommelingen) op korte termijn. Anderzijds gaat een laag risico samen met een laag rendement. Door een nauwkeurige analyse kan de voor u geschikte verhouding tussen risico en rendement worden bepaald. Aan de hand van deze analyse is het mogelijk om een persoonlijke beleggingsportefeuille samen te stellen.

KPP kan u in uw keuze van bank begeleiden en tevens de gevolgen van beleggen in perse scenario's in uw financieel plan uitwerken. Uiteindelijk kan beleggen een instrument zijn om uw doelstellingen te verwezenlijken.

KPP maakt voor u een zogenaamde vermogensregie. Dat wil zeggen dat wij kijken wanneer bepaalde vermogensbestanddelen moeten kunnen worden gebruikt. Zo onderscheiden wij een periode van vermogensopbouw en een periode waarin uit het vermogen onttrekkingen dienen te worden gedaan of een combinatie hiervan. Vragen als hoelang is uw beleggingshorizon, hoeveel inkomen hebben wij nodig alsmede het hierboven genoemde risicoprofiel spelen een rol bij de keuze van uw beleggingen. Vervolgens kijkt KPP welk deel u op een spaarrekening wenst aan te houden en welk deel risicovoller kan worden belegd. De keuze voor welke soort beleggingen wordt gemaakt door en tezamen met de beleggingsinstelling waar u uw gelden aan toevertrouwd. KPP werkt met perse partijen samen en begeleidt u in het maken van een keuze daarin.

Er kan onderscheid gemaakt worden in;

  • Execution only
  • Vermogensadvies
  • Vermogensbeheer

Bij execution only bepaalt u helemaal zelf hoe, en waarin u belegt. U krijgt hierbij geen advies van een bank of beleggingsinstelling.

Bij vermogensadvies krijgt u dit advies wel echter kunt u bij elk advies zelf beslissen of u hiervan gebruikt maakt of niet.

Bij vermogensbeheer geeft u het beheer uit handen u bepaalt vooraf welke spelregels hierbij gelden. Binnen deze door u van te voren afgesproken bandbreedte gaat de vermogensbeheerder voor u aan de slag. Een voordeel hierbij is dat een vermogensbeheerder sneller kan handelen en kan inspelen op de actualiteiten. Zij hoeven u immers niet eerst te bellen om toestemming te vragen, dat heeft u van te voren vast gelegd. Voor het beheer vraagt de beheerder een vergoeding die verschillen per bank / beheerder. Sommigen rekenen een vast fee anderen rekenen met een gedeeltelijke performance fee.

Groen beleggen;

Graag wijzen wij u er ook op de mogelijkheid om Groen te beleggen. In tegenstelling tot vele beleggingsproducten die zich Groen of duurzaam noemen zijn er in Nederland maar enkele fondsen die een zgn. "Groenstatus" kennen.

Een Groenstatus wil zeggen, dat voor deze belegging een vrijstelling geldt voor de vermogensrendementsheffing in box III. Daarnaast ontvangt u ook nog eens een extra belastingkorting van 1,3%. Tezamen heeft u zo al een belastingvoordeel van 2,5% naast het rendement van het Groenfonds zelf.

Garantie beleggingen;

Ook werkt KPP samen met instellingen die beleggingsproducten kennen met een kapitaalgarantie, d.w.z. dat u er zeker van bent dat uw inleg is gegarandeerd tot een bepaalde einddatum.

Kortom tussen risicovol beleggen en sparen zit een hele marge van mogelijkheden om zonder al teveel risico, een hoger rendement te bewerkstelligen. 

 

 

Terug naar boven

Belastingen

 

Terug naar boven