Wet Hillen

Wat is de wet Hillen en wat gaat er dan veranderen.

In 2005 is in de Wet Inkomstenbelasting een maatregel opgenomen die door het leven gaat als de Wet Hillen, de indiener van dit wetsvoorstel.
  
In de inkomstenbelasting wordt de eigen woning in box 1 belast en is de hypotheekrente, onder voorwaarden, in box 1 fiscaal aftrekbaar.
 
In deze Wet Hillen is geregeld dat als de hypotheekrente lager is dan het eigenwoningforfait, je geen bijtelling in de inkomstenbelasting krijgt, ondanks het feit dat de eigen woning een belastbaar inkomensbestanddeel voor de inkomstenbelasting is. Hierdoor werden mensen aangespoord om af te lossen.
 
Omdat aflossen tegenwoordig een voorwaarde is om hypotheekrenteaftrek te krijgen, vindt de huidige regering het niet meer nodig om deze maatregel in stand te houden. Het zou op den duur te kostbaar worden en zijn doel voorbij schieten.
 
De afbouw van dit voordeel gebeurt in een tijdsbestek van 30 jaar. Mensen die hebben afgelost om dit voordeel te krijgen, zullen er in aanvang dus weinig van merken. Het grootste bezwaar van de oppositiepartijen is dan ook gelegen in het feit dat genomen maatregelen zo makkelijk weer teruggedraaid kunnen worden en niet in de financiële gevolgen  hiervan.
 
Indien u nog vragen hebt over de gevolgen voor uw eigen situatie, dan kunt u ons daar altijd naar vragen.